Bare 51 prosent av alle nyfødte blir døpt i Den norske kirke – medlemstallet faller videre

Av