Det var virkelig noe i ryktene vi hørte. Slo meg til ro med at dette var jo bare rykter, og bare det. Ingen realitet. Så var det det likevel. Det står på RAs side, ergo sant. Man ønsker å kjøpe forhenværende RS. Da har man vel planer og dekning for disse før evt kjøp. Ikke ha den holdningen som har blitt fremmet før «man bør jo bruke bygget til noe».

Er det arbeidet med dette som har forhindret ordfører og andre i den politiske ledelsen til å svare på direkte spørsmål i RA? Stoltenbergs mantra om mer åpenhet ser ikke ut til å ha gyldighet i Tinn kommune. Her råder overraskelsesmomentet.

På fb pågår en debatt om framtidig helsetilbud i Tinn hvor politikere slår fast at tilbudet i kommunen skal være uendret. Svart på hvitt står det. Men kan vi stole på det? Mistroen kommer krypende hos mange av oss. Er baktanken med et slikt kjøp at alt skal flyttes til Rjukan? At tidligere vedtatte planer blir skrotet? Vil ikke dette bare være enda en trenering av saken? Hva med økonomien? Vil det gi flere innstramminger enn de som allerede er foreslått/gjennomført? Kjøpesummen er bare en dråpe i havet med tanke på evt utleie av bygget. Slik det framstår i dag er det kun et skall uten vesentlig innhold. Dette er bare noen av spørsmålene som må besvares utvetydig. Uten åpenhet og vilje til å dele opplysninger med allmenheten – de som blir berørt - vil usikkerhet og mistro øke i en slik grad, at det er vanskelig å se hva det vil føre til både for politikerne og for enkeltmennesket som blir berørt.

På tampen tillater jeg meg å nevne dagens leder i RA. Flott skrevet, for meg en uhildet framstilling av ordføreren. Faren for ordføreren er imidlertid overhengende, for når kritikken når slike høyder, er det stor fare for at alt annet blekner, evt glemmes.

Evy Eilertsen

Tinn Austbygd