Klargjør Tinnsjøveien rett før vårløsningen

De siste dagene har en gravemaskin renset grøfter for nedfallsstein langs deler av Tinnsjøveien. Bekkeløp er også ryddet.