Endelig er det bevegelse å spore fra Sykehusgruppen med Lykke og Stang i spissen.

Det første som slår meg når jeg leser innlegget i RA, om hva denne gruppen er kommet fram til så er det 20 i stil og 0 i innhold. Hvor lenge skal denne gruppen som er oppnevnt av posisjonen holde på med å trenere et sårt tiltrengt Helse og omsorgssenter. Er det gått så mye prestisje i saken at posisjonen ikke vil stå frem og tilkjennegi at nok er nok?

Etter å ha lest innlegget / referatet i RA, så blir jeg enda mer sikker i min opplevelse av at det eneste som kommer ut av dette er at Tinn kommune kan sitte igjen med svarteper.

For det første så har helseministeren sagt i klartekst at det ikke er planer for økt aktivitet ved tidligere Rjukan sykehus.

Videre har kommunene i Vinje og Tokke vært tydelige på at de ikke vil legge ned sine tilbud som de er svært fornøgd med. En slik samlokalisering faller derfor på steingrunn.

Videre står det at målsettingen er å «legge tilrette for ulike typer video- undersøkelser fra RS» Hva handler dette om? hvilken faglige betraktninger ligger til grunn for dette og er det undersøkt hva slags volum det er snakk om for å kunne forsvare dette økonomisk og faglig?

Gruppen foreslår også å søke om statlig tilskudd til utstyr for å få nok tjenester. Hvilke tjenester er det snakk om og hvem skal betjene dette.

Vidar Stang har tidligere uttalt at dere ønsker dagkirurgi, gipsestue etc. I referatet står det at dere ønsker en liten akuttavdeling på RS. Tror dere virkelig at ST vil etablere dette på Rjukan med de kostnadene dette vil påføre foretaket. Hvilke analyser ligger til grunn? Eller er det kun tufta på « at fra Sykehusutvalgets side BLE DET KONSTATERT at dersom det er vilje fra ST og TK så er det mulig å få til noe»

Etter mitt syn er der hele så blodfattig og lite gjennomtenkt at det står til stryk. Det er fint at en har en god tone med ST, men de fleste skjønner vel at ST sin agenda er å bli kvitt bygningsmassen på Rjukan.

Da er det bare å vente på fortsettelsen. I mellomtiden håper jeg at grasrota i AP og H snart tar til motmæle.

Arild Standal