Om noe har skapt uro i saken, må det være det faktum at posisjonen oppnevnte en utvalg/arbeidsgruppe som skulle ta for seg ny drift i en bygning om er ribbet for alt. Kun vegger, gulv og tak gjenstår. Senger, møbler og alt teknisk utstyr er fjernet. (En digresjon. Lurer veldig på hvordan ordfører kunne si at vi sto klar til å ta imot pasienter til behandling av coronapasienter. Fikk følelsen av at ting kunne ordnes nesten over natta. Det ble ganske fort stille, så det var vel noen som fortalte noe til noen).

Helseminister B. Høie slo ettertrykkelig fast at det offentlige ikke ville bidra til noe som helst i bygget. Oppbyggingen av norsk helsevesen i dag er en helt annen enn tidligere.Sentralisering. Å stoppe tid og utvikling har hittil vært en tapt sak. Ingen tidligere forsøk har ikke ført til noe som helst - kun frustrasjon hos dem som fremdeles ikke har innsett håpløsheten i dette.

Noe underlig er det også at Oddvar Øygarden framlegger «gipsestue» som en mulighet. Hm… bør det ikke tas rtg før ev gipsing av et brudd? Dvs at man må ha døgnvakt både på rtg. og «gipsestue». Hvis ikke må man passe på å brekke noe i åpningstiden. Og personale – kompetansen- er den tilgjengelig? Dessverre har jeg ingen tro på at det sitter leger og sykepleiere der ute og venter på å bli engasjert til dette.

Om medlemmer av arbeidsgruppen føler at de jobber i motvind, kan jeg opplyse om at vi som er uenig i dette utspillet, har jobbet i sterk nordlig motvind lenge. Vinden representeres av overraskende utspill, uvilje fra politikere til å svare på konkrete spørsmål, trenere f.eks vedtatt helse- og omsorgsplan etc. Dersom arbeidsgruppen betrakter det som uro når noen sier seg uenig og påpeker grunnen til det, må det bero på en misforståelse av hva demokrati er. Dette oppfattet som ren sutring. Slikt må man tåle når man roper så høyt.

Evy Eilertsen, uten partitilknytning, og en mulig framtidig hjemmesitter ved kommunevalg.