Kanskje har Per Lykkes meninger vedr. sykehjemsaken vært tidligere omtalt og diskutert i politiske fora uten å ha fått medhold, ikke vet jeg, men jeg synes dette er både interessant og fornuftig.

Tinn kommune har ikke råd til alt (sies det), men det som er lovpålagt, må selvsagt prioriteres. Da tenker jeg først og fremst at sykehjemmet på Bjørkhaug må fornyes/opprustes. For meg virker det rart at et bygg som ikke er mer enn 40 år må rives. Jeg har også fått innspill av fagfolk som heller ikke forstår dette.

Etter det jeg har oppfattet har flere politikere blitt skeptiske til vedtaket som er gjort. Det er både ansvarlig og respektabelt. Jeg tror at Tinn kommune vil være i stand til å ta godt vare på de gamle og syke uten å bygge så dyrt, kanskje opp mot 1 milliard.

Hvis dette gjennomføres, er «potten» så godt som er oppbrukt for andre investeringer for fire tiår framover (iflg. økonomisjef Jensen) Jeg tror ikke på dem som sier at dette ikke er overdimensjonert og som ikke kan gjøres billigere. I hvert fall blir det billigere om man gjør som Per Lykke foreslår vedr. midlertidig bruk av sykehuset og Tinn Helsetun mens det bygges.

Det kan også stilles spørsmål om det er plass til rundt 15.000 m2 + parkeringsplasser, uteområder etc. på Bjørkhaug.

Jeg synes ikke politikerne er flinke nok til å strebe etter å bli enige for å nå et felles mål. For det er nemlig noe vi innbyggere heier på. I stedet går det prestisje i saker, og det er lett for oss innbyggere å gjennomskue. Ikke liker vi det og ikke fortjener vi det.

Administrasjonens siste innspill vedr. Bjønnlandsveien ble nedstemt av SV, SP og FRP. Det var synd. Jeg synes man kunne gitt det en sjanse. Det var kun snakk om utredning av prosjektet.

At sentrum blir «utarmet» ved å flytte alt rundt helse til Bjørkhaug sier seg selv. Det er et stort ansvar å bære for partiene. Lyngdal kommune har nettopp bygget nytt helsehus for sine 10 500 innb. til i underkant av 500 millioner.

I Tinn er vi 5500 innb. Vi har et sykehjem i Tinn Austbygd (der i underkant av halvparten av innb. sokner til) som skal opprustes. I tillegg vil noen partier uansett bygge nytt på Bjørkhaug som kanskje koster opp mot 1 milliard. Dette mener jeg er økonomisk uansvarlig.

Vi trenger nemlig mer enn sykehjem. Derfor synes jeg «potten» må deles på. Vi trenger noe som kan gi bo-og bli-lyst - fordi det genererer bla. arbeidskraft noe som flere bedrifter bla. Gaustablikk og Hima sier de trenger. Ikke minst trenger skolene det; det har i mange år vært flere ufaglærte lærere i skolene i Tinn. Det er vanskelig å få søkere. Flere klasser har år etter år ligget helt i bunnen når det gjelder nasjonale prøver (uttalt fra kommunalsjef opppvekst i kommunestyret) Dette har bla. undertegnede påpekt flere ganger - både for politikere i tidl. valgkamper og i presse. Alle lover bedring.

Min konklusjon:

Hvis prestisje legges bort, krav minskes, utnytter bruk av sykehuset og Tinn Helsetun midlertidig, som Per Lykke skriver, ja, da kan vi få til mer der flere kan nyte godt av pengebruken. Da kan vi kanskje ha råd til å beholde Helsehuset i sentrum, da kan bla. kulturbudsjettet økes, noe alle partier er opptatt av, kanskje flerbrukshall kan bygges, samtidig som de gamle blir godt i varetatt.

Det er ingen skam å snu. Til slutt vil jeg legge til at jeg er også enig med Per Lykke i at Tinn Helsetun ligger på den beste tomta i kommunen til dette formålet. Hvis vi har nok omsorgsboliger på Rjukan, og at det legges til rette for at flest mulig kan bo hjemme lenge, ja, da kanskje vi trenger kun ett sykehjem? Tinn Helsetun ligger midt i mellom Rjukan og Hovin. Dit vil jeg søke hvis jeg en gang trenger sykehjemsplass - med sol, utsikt mot Tinnsjøen i spesielt fine omgivelser.

Rjukan, 6. september 2023

Bjørg Rist, pensjonist.

PS.

Noe helt annet: vedr. ordførerkandidat-debatten på biblioteket:

Hvor ble det av debatten?

Jeg synes at det ble alt for liten tid til spørsmål/innlegg fra publikum.

DS.