Torsdag 10 juni la Sykehusutvalget fram sin innstilling vedr kjøp av bygningen til tidligere Rjukan sykehus. Siden Pensjonistforeningens medlemmer er av de største brukerne av de kommunale helsetjenestene er det vel på sin plass at foreningen uttalerg i en så stor og betydningsfull sak.

Først vil vi beklage at det er så kort tid å sette seg inn i saken. En uke er ikke mye.

Rjukan Pensjonistforening ser med bekymring at kommunedirektøren i sitt saksframlegg uttaler at denne prosessen gjør at det vil bli en betydelig utsettelse av den videre utredningen og realiseringen av den fremtidige helse- og omsorgtjenesten i Tinn kommune. Dette er meget betenkelig all den tid vi allerede er sent ute med utbygging av bl.a omsorgsboliger med bemanning

Rjukan Pensjonistforening ser også at det i innstillingen og saksframlegget ikke ligger noen økonomiske utredninger. Vi er bekymret over at kommunedirektørens uttalelse om at bygget ikke er i den beste forfatning.

Vi er redd for at kommunen pådrar seg store vedlikeholdsutgifter som kan få betydning for annen innsats og utbygging i helse- og omsorgssektoren.

Rjukan Pensjonistforening