- Kommunen og næringsapparatet står nokså hjelpeløse i en slik situasjon

- Situasjonen for Scana Skarpenord er dramatisk for Tinn, sier Tor Helge Flåto, daglig leder i Rjukan Næringsutvikling (Rnu).