-  Kommunens lovpålagte oppgaver må prioriteres

Flertallet ved Ap, H og Frp følger i stor grad kommunedirektørens anbefalinger for budsjettet 2021. Flertallet går for å legge ned to barneavdelinger på Rjukan.