Korona : Dine valg påvirker morgendagens kreftbehandling

Vi besøker lab for kreftforskning på St. Olavs og vardesenteret torsdag 14. November 2019

Foto: Ole Martin Wold

Vi besøker lab for kreftforskning på St. Olavs og vardesenteret torsdag 14. November 2019 Foto: Ole Martin Wold Foto:

Koronasmitten kan få konsekvenser for kreftbehandlingen i landet. Kreftforeningen går nå i dialog med helsemyndighetene for å se på løsninger.

DEL

Norsk helsevesen står i en ekstraordinær situasjon og er under stort press på grunn av koronaviruset. Mange sykehus er i såkalt gul beredskap, som innebærer at de omdisponerer personell og utsetter noen planlagte behandlinger. Flere kreftpasienter kan få den beskjeden. Det går fram av en pressemelding som Kreftforeningen har sendt ut.

– Frem til nå opplever vi at kreftpasienter i liten grad rammes, men det er grunn til å tro at sykehusene må prioritere enda hardere og at det kan gå utover kreftpasienter og andre sårbare gruppers behandlingsløp, sier Ingrid Stenstadvold Ross, påtroppende generalsekretær i Kreftforeningen.

Kreftforeningen går derfor i dialog med myndighetene og sykehusene for å se på muligheter for å avlaste helsevesenet og finne gode løsninger for pasienter og pårørende.

Valgene vi tar nå, avgjør fremtiden

Kreftpasienter er definert som en risikogruppe. Det betyr at de har økt risiko for å bli smittet, samt økt risiko for et mer alvorlig sykdomsforløp hvis de skulle bli smittet. Det er den samlede innsatsen i befolkningen som avgjør hvor store konsekvenser koronaviruset får.

– Alle må ta sin del av ansvaret. Å begrense smitte vil både lette arbeidsmengden for helsepersonell og beskytte de pasientgruppene som trenger det mest. Hvis vi som befolkning står sammen i dette, kan vi forhindre en situasjon hvor kreftbehandling og annen nødvendig helsehjelp bli utsatt, sier Ross.

Forutsigbarhet er viktigere enn rask behandling

Den ekstraordinære situasjonen helsevesenet står i, kan skape forskjeller i norsk kreftbehandling. Det er selvsagt uheldig. Samtidig er Kreftforeningen trygge på at det blir tatt gode vurderinger, uansett hvor du bor i landet.

– Kreftbehandling er for de aller fleste ikke en akuttbehandling. Det viktigste er god kvalitet i den behandlingen som gis. Samtidig vet vi at mange pasienter og pårørende ønsker forutsigbarhet og god informasjon, og at dette må sikres fremover.

Snakk med oss

Distriktssjef i Vestfold og Telemark, Trine Hveem, ønsker at kreftpasienter og pårørende tar kontakt.

– Vi vet at mange har behov for noen å snakke med, og at pasienter har spørsmål om egen behandling. Vi jobber med å skaffe en oversikt over hvordan situasjonen påvirker kreftbehandlingen her i Vestfold og Telemark. Det er viktig for oss å høre fra pasienter og pårørende, slik at vi hele tiden kan jobbe for å bedre situasjonen, sier Trine Hveem.

Artikkeltags