Koronarisikoen stanser eldretrimmen

Alle aktiviteter på Eldres hus er avlyst inntil nærmere beskjed. Det gjelder også trimmen på torsdag.