Kraftsamling for å opprettholde Tinns kraftinntekter

Kommunenes kraftinntekter går ned, mens kraftverdiene går opp. Tinn og flere Telemarkskommuner har fått nok.