1 VIKTIG: – Det er viktig at lokalsamfunnet reiser en sak som handler om verdensarv, identitet og stolthet, sier Torun-Anita Hilden Iversen, leder av Tinnosbanens Venner. 2 ÅPNING: Det var stor stas og høy stemning da Kong Haakon åpnet Tinnosbanen 9. august 1909. 3 RALLARSLUSKER: Arbeidet ble startet i juli 1907. Allerede i august var det satt 600 menn på jobben. Det tok bare 1 1/2 år å bygge banen.

Krever at Tinnosbanen penses inn på nytt spor

Hun er stram i maska og mener at nok er nok. Lederen i Tinnosbanens Venner, Torun-Anita Hilden Iversen (56), er krystallklar. Nå må Tinnosbanens rustes opp. Erna har ansvaret!
Publisert