Tinn kommune må gjøre store nedskjæringer i budsjettet på grunn av lavere folketall. Det er forståelig og helt sikkert nødvendig.

Men hvor en velger å kutte, og hvilke tiltak man ikke velger å benytte seg av for å få økte inntekter - det er jo politikk. Og det overordnede målet for kommunen må vel være å snu den negative utviklingen når det gjelder folketallet i Tinn?

Vi skulle ønske det gjenspeilet prioriteringene vi ser i budsjettet i enda større grad. For en ting er å rigge en kommune i et forsøk på å rekruttere nye folk til å flytte hit, men det er ikke mindre viktig å ha en kommune som har tilbud som gjør at folk trives og blir boende.

Slik vi forstår verden, så er det lettere å få folk til å trives og bli, enn å mobilisere helt nye mennesker til å flytte hit til Tinn. Og hva er viktig for at vi trives i Tinn? Gode helsetilbud - ja. Men også innhold i dagene. At barna våre får delta på kulturskole og MOT cafè, at biblioteket er åpent også når vi er ferdig på jobb, at det vises kinofilmer og teater på Rjukan og at frivillighetssentralen får blomstre videre slik den virkelige har gjort de siste årene. Arbeidet som genereres av disse stillingen er av stor betydning for alle innbyggere i Tinn.

Vi er en kommune med stort mangfold, og vi har behov for ulike arenaer for best mulig å kunne inkludere mennesker som kommer flyttende hit. Et eksempel er biblioteket på Rjukan, som tilbyr så mye mer enn utlån av bøker. Biblioteket er en møteplass, en arena for strikkecafèen og et sted å sitte ned noen timer og lese magasiner. I tillegg har biblioteket ansatte som legger til rette for noe så vellykket og flott som Rjukan litteraturfestival.

Kulturen minner oss om hvor vi kommer fra og hvem vi er. Den gir opplevelser som knytter mennesker sammen i et identitetsfellesskap. Vi trenger det mangfoldet kulturlivet i Tinn representerer.

16.desember skal kuttforslaget på 1,5 årsverk i kultursektoren avgjøres av våre politikere. Vi vil innstendig be om at det vurderes andre løsninger enn å kutte i det som er med og gir gode liv til dagene for unge og eldre her i Tinn. I tillegg vil vi oppfordre alle som er opptatt av kultur, om å sende inne sin egen tilbakemelding på høringen som ligger på Tinn kommune sine hjemmesider før fristen 14.desember.