Starter idrettsplanarbeidet

Av

Innen 11. mars ønsaker kultursjef Marit Kvitne innspill til den nye Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet som skal være ferdig til høsten. Den nåværende lever på overtid.