- Husk at fristen for å søke kulturmidler er nå i løpet av 1. mars

Kultursjef Marit Kvitne minner om at det nærmer seg fort fristen for å søke kulturmidler fra Tinn kommune i 2020. fristen er f.k. søndag 1. mars. Det nytter ikke å komme dagen etterpå.