Et besøk av partilederen en hel dag var premien når lederen i lokallaget et år klarte å firedoble medlemsmassen i laget.

– Det er Marius som har lagt opp programmet i dag, og det har vært veldig interessant, sier Trine Skei Grande, som startet dagen tidlig i Tinn.

–Spesielt interessant å komme hit til dette museet, som jeg ikke har vært på. Dessuten er dette en aktuell sak som diskuteres i departementet.

–Da blir det åpning av Tungtvannsbygg her neste år? Kanskje museet får penger til å sikre kjelleren når statsbudsjettet revideres i mai/ juni?

– Det kan jeg ikke love nå, men jeg føler jeg at jeg har bedre forutsetninger for å gå gjennom saken i departementet. Det er noe helt annet å ha vært et sted enn å bare lese papirene om saken og stedet.

Styret i NIA har tidligere sendt en søknad til Kulturdepartementet om 22 millioner kroner. Dessuten ligger det en søknad inne hos Klima- og miljødepartementet ved Riksantikvaren på 19 millioner kroner.

– Behandler dere søknaden nå?

– Det ligger en søknad i Kulturdepartementet. Det er en kø av søknader på kulturbygg. Vi bevilga én milliard kroner i budsjettet for dette året til 18 forskjellige bygg over hele landet. Så spørs det hvor stort handlingsrom vi har i neste runde og da må vi prioritere de andre som ligger i køen. Jeg har fått en god orientering her i dag og nå kan jeg mer om dette, sier kulturministeren.

– Hvis ikke i revidert – så kanskje det kan bli en åpning når statsbudsjettet legges fram i høst?

– Vi får se. Da skal vi gå gjennom den lista vi har og så får se på hvilket handlingsrom vi har, sier Trine Skei Grande.

Venstre-politikeren fra Trøndelag er opptatt av museumspolitikk, ja formidling av historien.

– Jeg har dessverre ikke vært på dette museet tidligere, men jeg skulle gjerne ha tatt en god runde her sammen med faren min da han levde, påpeker hun.

Hun sa at et godt museum er et museum som klarer å skape ringvirkninger rundt seg selv.

Etter at direktør Runar Lia var fornøyd med besøket.

– Jeg er svært fornøyd med besøket av en svært engasjert og klok kulturminister, sier Lia, som brukte mye tid på å orientere ministeren om hele NIAs virksomhet, ikke bare tungtvannsprosjektet.

– Nå hadde vi litt bedre tid enn vi har hatt på tidligere besøk av stortingsrepresentanter og ministere.

-Optimist med hensyn til å få midler til bygg ?

– Ja, det er noen positive signaler rundt revidert budsjettbehandling i mai. Vi har jobbet tett på Rikanitikvaren med hensyn til søknaden som nå er inne til behandling. Det viktigste nå er å få på plass den statlige forpliktelsen på at de også vil være med å bidra. Da først kan vi komme videre. Jeg tror alle nå har skjønt at å la kjelleren stå ubeskytta vil forringe kaliteten på kulturminnet på relativt kort sikt, understreker han.

Fornøyd var også Marius Skeie.

– Bakgrunnen for besøket var at Tinn Venstre hadde størst økning i andel medlemmer i Venstre i fjor, og da må partilederen på besøk! Vi startet i Hovin der vi besøkte Hasan og Tansu som har tatt over nærbutikken, og der vi snakket om hvordan det er å drive på bygda og viktigheten av Merkur-programmet. Så spiste vi lunsj på Austbygde Bakeri, og dro opp til Vemork for å få vite mer om Tungtvannskjelleren, og avsluttet dagen hos Sando der vi blant annet fikk en innføring i gullsmedfaget, sier ordførerkandidaten til Tinn Venstre.

Småbedrifter sto i sentrum.

– Vi hadde et ønske om å fokusere på vanlige småbedrifter under besøket, for det er i seg selv ekstraordinært å drive en liten bedrift. Å gi gode vilkår til småbedrifter er hovedgrunnen til at mange av oss i Tinn Venstre er venstrefolk i utgangspunktet, og vi synes at vanlige folk som tør å satse fortjener å bli sett og hørt mer enn det som er vanlig i dag, sier han.

– I tillegg jobber Telemark Venstre med å få finansiert Tungtvannskjelleren, og har derfor invitert NIA og både Ola Elvestuen og nå Trine i løpet av den siste måneden til informasjonsmøter om dette. Det er sjeldent at en statsråd får se så mye av kommunen vår som Trine nå har gjort, og det var også et poeng, nemlig å se hvor landskapet ligger, slik at man bedre forstår hvilke utfordringer vi har når vi skal ta opp ulike problemstillinger, understreker han.

Ordfører Bjørn Sverre Birkeland var med på runden. Han er også nestleder i styret til NIA. Tinn Venstre hadde også invitert lokale representanter for regjeringspartiene – ordførerkandidatene Steinar Bergsland (H) og Gjermund Ingolfsland (Frp).