Lettere å søke kulturminnestøtte

Simen Bjørgen  (foto  Tom Gustavsen)

Simen Bjørgen (foto Tom Gustavsen)

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

En liten, men god nyhet til alle i Tinn som er i beit for pengestøtte til bevaring. Kulturminnefondet innfører nå løpende søknadsfrist på alle sine støtteordninger til bevaring av kulturminner.

DEL

Tidligere har 1. november vært den årlige søknadsfristen for støtte til bevaring av verneverdige kulturminner. For å forenkle prosessen for brukeren, går Kulturminnefondet nå over til å behandle alle søknader fortløpende gjennom året. Det betyr at du allerede nå kan sende inn din søknad om støtte til tiltak.


– Bakgrunnen for dette er at søkerne skal få raskere svar på sine søknader, sier direktør Simen Bjørgen, som legger til at dette vil forenkle arbeidet både for søkeren og Kulturminnefondet.

I forslaget til statsbudsjett foreslår Regjeringen å styrke Kulturminnefondet, slik at det legges opp til å fordele 116 millioner kroner til tiltak over hele landet.

Hvem kan søke om hva?

Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning, direkte underlagt Klima- og miljødepartementet, og er til for private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige organisasjoner og stiftelser kan søke om støtte.

Formålet med Kulturminnefondet er å styrke arbeidet med å bevare verneverdige kulturminner og bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer kan benyttes til framtidig opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping.Artikkeltags