Tinn nest best i Telemark - Bildet gikk for 5.100 kroner

Mye gleder den lojkale innsamlingsgeneralen Åshild Langeland med årets TV-aksjon. Tinn ligger an til å bli nest beste kommune i Telemark, og det ble en budkrig på bildet av Liv Solberg Andersen som gikk for 5.100 kroner.