-Lag gjerne flere barn

Hvordan bruke tiden best mulig når vi likevel er henvist til å være hjemme? Tinn kommunes enhetsleder for barnehager er helt klar: -Vi har barnehageplasser - lag gjerne flere barn.