- Jeg er uenig i argumentene fra enkelte om at Norge ikke må satse for tungt på land eller offshore fordi vi da gir bort våre fordeler. Det må gå an å ha to tanker i hodet samtidig, sa Carl Ivar Holmen under RAS-konferansen til CtrlAQUA og Nofima på Sunndalsøra tidligere i måneden. Det er nettavisen kyst.no som melder dette.

Holmen mener det har noen klare fordeler ved å produsere laks på Rjukan, adskillige mil fra kysten.

- Jeg er heller ikke enig i påstanden om at landbasert kan legges over hele verden. Dette vil bli en avveining mellom produksjonskostnad og transportkostnad.

Han fortalte konferansedeltakerne at grunnvannet på Rjukan er svært rent og har en god temperatur. Og at selskapet har nærhet til oksygenprodusenten Praxair.

- Dersom man i andre deler av verden må kjøle vannet før det går inn i anlegget har det også en kostnad man må kalkulere inn, sa han.

Holmen viste også til at Norge har nærhet til sine viktigste laksemarkeder som er Europa.

Selskapet har satt i gang prosjekteringen og sluttfører ifølge Holmen sannsynligvis finanseringen rett over jul.

Salmafarm-sjefen sier videre at han ikke har tro på all norsk laks vil ende som landbasert produksjon.

- Det er svært arealkrevende å flytte alt på land, men man skal ikke glemme at Norge er det landet som vet mest om akvakultur i verden.

Derfor tror Holmen man fortsatt vil se sjøbaserte anlegg i fremtiden.

– Jeg tror ikke man vil se de aller største anleggene på land i Norge, men vi får kanskje flere pilotanlegg på 5 til 10 tusen tonn. Holmen tror heller ikke man vil se et snarlig fall i produksjonskostnadene. Det vil fortsatt være dyrt i sjøen

- Et nytt nivå for produksjonskost er definitivt etablert. I ti år har jeg hørt at lakselus er et forbigående problem. Det tror jeg ikke lengre noe på om man ikke flytter laksen ut av sitt naturlige element.

Han peker også på at all industri i Norge har krav til utslipp, men at lakseoppdretterne så langt ikke er særlig hardt regulert på denne måten.

- Slike reguleringer vil på sikt også komme her.

Til slutt trakk han frem utfordringen med finansiering.

- Finansiering kjempevanskelig og krevende. Det er svært viktig å ha gode prosjekter om man skal få penger. Det er nok mange investorer som sitter på gjerdet og vil se hvordan det går i Miami og Main før de tør å satse, sa han i følge kyst.no.