Lær av historien - det har historien lært oss

DEL

Mange mener at Norge aldri blir det samme etter koronakrisa. Det stemmer nok, men ingenting blir værende som gårsdagen, alt er i bevegelse hele tida. Ofte små endringer, av og til store endringer. Nå skulle da også vi oppleve store dramatiske hendelser og stat og politikere har stått fram som ansvarlige mennesker med evne til å ta avgjørelser.

Bare noen i Frp prøver å så tvil om myndighetenes tiltak. Det er særlig hyttefolk partiet nå prøver å fri til. Om det er vellykka eller ikke er usikkert. Det å så tvil om myndighetenes tiltak nå vitner om stor uansvarlighet og manglende evne til å stå samlet med nasjonen i en svært sårbar tid. Det kommer en tid for evaluering. Frp får tidsnok mulighet til å svinge øksa. Skal vi oppnå bremsing av koronavirus er det å forhindre store folkemengder å bevege seg rundt i landet viktig. Spanskesyken rundt 1918 ble spredd omkring i Norge med jernbane og kysttrafikk. Mye av det som rammer oss har rammet andre før oss. Og da behøver vi ikke å gå i samme fella som andre har tråkket i før.

Noen få, jeg presiserer, noen få, som eier hytte vil nå kreve økonomisk kompensasjon. Det er nesten som om hytteeiere i Oslofjorden i 1940 skulle kreve penger av Forsvaret for at de ved Oscarsborg gjorde hyttelivet helt umulig da de skjøt på Blücher med kanoner. Og med påfølgende flyangrep fra tyskernes side. Helt håpløst å være på hytta da, og mye penger har den kostet også.

Og da behøver vi ikke tråkke i samme fella


Artikkeltags