16. november kan vi gutta gå fra jobb, vel vitende om at hvert dagsverk ut året er ren bonus.

Belønningen får vi ganske enkelt fordi vi er født som menn!

Likelønnsdagen (Equal Pay day) er en internasjonal markering av likelønnsgapet mellom kvinner og menn. Dagen er ulik i forskjellige land fordi den representerer likelønngapet nasjonalt. Hvordan ligger vi så an i et av verdens rikeste og mest likestilte land?

Kvinner tjener fremdeles bare om lag 87 prosent av det menn gjør. Hvis vi legger statistikken til grunn, jobber kvinner i Norge i teorien gratis ut året fra 16. november.

Under pandemien hadde til og med gutta tid til å klappe for helsearbeidere, lærere og renholdere! Husk de jobbet også da kun med 87% av en manns lønn, med stort smitte- og økt arbeidspress.

Dessverre gikk første smittebølges takknemlighet, raskt over i en flau smålighet.

Status ble at jentene faktisk endte med «En klapp og ingenting».

Takken for å levere offentlige tjenester på toppnivå i lavtlønna kvinnedominerte yrker, var altså et tilnærmet nulloppgjør.

Viktig med moderasjon i disse «koronatider» må vite!

Her hadde man en historisk anledning til å gjøre en forskjell, eller i det minste gjøre forskjellene litt mindre.

Når ikke AS Norge takker underbetalte kvinnedominerte yrker nå, viser det absolutt at noe må gjøres. Det er tid for å tenke nytt om tetting av lønnsgapet, og faktisk gjøre noe med likelønn!

Vi trenger et skifte før forskjellene eskalerer! Vi må få lovfestet reell rett til heltid, etablere turnusordninger som kan kombineres med familieliv, sette krav til likelønnsplaner i det offentlige, utvidede ramma til lønnsoppgjør i offentlig sektor og etablere en statlig likelønnspott. For større virksomheter kan vi innføre en likelønnsstandard, slik de har gjort på Island og siden i Spania.

La oss takke jentene i offentlig sektor med noe konkret i tillegg til symbolske applauser fra balkongen. Gutter, la oss håpe den flaue «guttastemningen» kommer noen uker senere neste år – det har heltene i koronakrisa virkelig fortjent.

Jørn Langeland

Tinn SV