Ber næringslivet om innspill til nasjonalt dronesenter

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Nærings- og fiskeridepartementet Nærings- og fiskeridepartementet utreder om det er behov for et nasjonalt kompetanse- og testsenter for droner. Nå ber næringsministeren om innspill.

DEL

- Norge har en gunstig kombinasjon av store luftrom, god infrastruktur og høy fagkompetanse. Det kan gi oss et særlig fortrinn i droneutvikling. Nå ønsker jeg å få innspill fra både private og offentlige aktører, slik at vi kan vurdere behovet for et nasjonalt dronesenter, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Det står i regjeringens dronestrategi fra mars 2018 at man skal utrede muligheten for å opprette et slikt senter. I strategien står det at regjeringen vil se nærmere på bransjefinansiering av senteret, og legge til rette for testing og utvikling av droneflygning under krevende værforhold. Som et første steg i dette arbeidet ønsker departementet å kartlegge behovene for et nasjonalt dronesenter hos forvaltningen og næringslivet. Vi ber derfor om innspill på disse spørsmålene fra næringslivsaktører:

1) Er det behov for et nasjonalt dronesenter?

2) Hvilke samfunnsbehov skal et eventuelt nasjonalt dronesenter dekke?

3) Kan noen av behovene dekkes av eksisterende tilbud i Norge og/eller utlandet?

4) Hvilke konkrete funksjoner skal et eventuelt nasjonalt dronesenter ivareta?

5) Hvordan kan et eventuelt nasjonalt dronesenter bidra til verdiskaping i næringslivet?

6) Hvordan kan et eventuelt nasjonalt dronesenter finansieres av både private og offentlige brukere?

Innspill sendes til departementet innen 1. mars 2019.

Fakta

I regjeringens dronestrategi står det at et nasjonalt dronesenter kan utføre en rekke oppgaver for sektoren, for eksempel:

Test og utvikling.

Operasjonsutvikling.

Kompetanseutvikling.

Sertifiseringsorgan

Forum/møtearena/fasilitator

Artikkeltags