(Telemarksavisa) I en ny rapport fra Lungekreftregisteret kommer det fram at pasienter i Telemark kommer dårligst ut i hele landet. Medianoverlevelsen i Telemark er 12 måneder etter diagnosen. Oslo har den beste medianoverlevelsen i landet på ett år og åtte måneder, melder forskning.no.

Medianoverlevelse vil si hvor lenge etter diagnosen halvparten av pasientene er døde. Tallene gjelder pasienter som fikk diagnosen mellom 2017 og 2021.

Trege med å oppsøke lege

Lungekreftregisteret har gjort tilleggsanalyser for å finne ut mer om årsakene til hvorfor medianoverlevelsen i Telemark er dårligere enn i resten av landet. Grunnen til den dystre statistikken bunner ikke i dårligere leger, men trolig fordi telemarkinger er senere ute med å reise til legen. På grunn av dette har kreften rukket å utvikle seg til et mer avansert stadium.

– Det kan også være noe med sosioøkonomiske forhold både i Telemark og i de andre helseforetakene som ligger under landsgjennomsnittet, sier Liv Marit Dørum til forskning.no. Hun er fagansvarlig for alle kvalitetsregistrene i Kreftregisteret.

Ifølge Dørum har Telemark helseforetak hatt fokus på dette i flere år og har kjørt informasjonskampanjer for å få flere til å oppsøke lege tidligere.

Lungekreft er fortsatt den kreftformen som tar mest liv, men overlevelsen har økt de siste årene. For ti år siden kunne rammede bare regne med å leve i åtte måneder etter diagnosen. I 2020 var median overlevelse doblet, til 16 måneder, melder forskning.no. Ifølge rapporten til Lungekreftregisteret skyldes økt overlevelse forbedrede retningslinjer.

Begge kjønn lever lenger med lungekreft enn før. Kvinner lever betydelig lenger enn menn, viser tall fra rapporten for 2021. Menn levde i 13,5 måneder etter diagnosen, målt i median overlevelse. Kvinner levde 21,6 måneder etter diagnosen, åtte måneder lenger enn menn.

Årsakene til denne kjønnsforskjellen er i stor rad ukjent, opplyser forskning.no.