Øvelsen erendel av den pågående 5-dagers-øvelsen Alpine Rescue National Convention.
Rjukan Fjellsportgruppe er vert når Norske alpine redningsgrupper trener i det som kalles Alpine Rescue National Convention, og det holdes fra 22.-26. januar, altså fram til og med søndag. Årlig møtes man til slike treninger for å gjøre en best mulig jobb når uhell og ulykker er ute. Det medfører også at de stenger noen klatreruter der de holder på med øvelser, og klatreforholdene i Tinn er nå ganske dårlige etter de siste ukenes ekstreme mildvær.
Nå er det lysregulert forbi øvelsesstedet ved Krokan, slik at det må påregnes noe ventetid.

Norske alpine redningsgrupper har som hovedmålsetning å arbeide for utvikling og drift av en effektiv og sikker alpin redningstjeneste. Redningsgruppene består av frivillige medlemmer som bistår politiet og Hovedredningssentralene under redningsaksjoner i bratte fjell, på bre og andre områder som krever spesielt utstyr og kompetanse. Medlemmene består av aktive klatrere fra hele landet. Pr i dag teller man over 240 klatrere i disse gruppene.