I RA på nett kan vi 11. mars lese at RNU vil etablere en omdømmeportal, og med dette setter RNU etterlengtet fokus på bostedsattraktivitet, bli- og bolyst. Tinn SV tok til orde for en befolkningsstrategi med klare mål og tiltak i 2019. Vi fikk gode ord og delvis medhold for vårt forslag av politiske kolleger.Tinn har over tid opplevd fraflytting og vi trenger kompetanse, så langt er alle enige.

Tiden har gått og lite har skjedd. Nå når RNU med Rune Hellingsrud i spissen lanserer sitt prosjekt, ser vi med glede at dette skaper gjenklang hos alle politiske partier. Skal vi beholde og få nye innbyggere til Tinn kan vi ikke overlate jobben til RNU alene, vi må tenke helhetlig, strategisk, basere oss på kunnskap og erfaring. Et arbeid som krever ressurser, innsats og samarbeid fra mange parter.

Tinn SV mener at et så stort og viktig arbeid må forankres politisk, i samspill med innbyggere og næringslivet. Vi bør høste erfaringer av arbeidet med en vellykket reiselivsstrategi. Etter en prosess med faglige innspill, medvirkning og politiske drøftinger, ble strategien vedtatt og administrasjon fikk klare politiske føringer og prioriteringer, og alle aktørene kunne trekke i samme retning.Innbyggere i ulike livsfaser, vil ha ulike behov og svar. Hvor du bor vil også ha betydning på hva du vil vektlegge. Næringslivet i Tinn er bredspektret, det er en styrke og de vil kunne bidra positivt til å spille inn hva som er viktig for deres bedrifter og sine ansatte. For det er optimisme i Tinn, med etableringer som Hima og Green Mountain.

De vil trenge mye kompetanse, samtidig som behovet til kommunale arbeidsoppgaver også øker. Et søk på finn.no viser 35 ledige stillinger i Tinn i dag. Utover året vil dette øke i takt med ledige stillinger. Derfor haster det å få på plass en befolkningsstrategi og fokus på bo- og blilyst er ikke nok. Vi skal rekruttere i konkurranse med hele Norge, og da må de rette grepene gjøres i riktig rekkefølge. Tinn SV sitter ikke med alle svar, men er utålmodige på å komme i gang, de gode løsningene finner vi sammen. Vi mener det er kommunen som må ta eierskap til prosessen. Tinn SV vil ikke at dette skal bli en valgkampsak – jobben må starte nå.

RNU må selvsagt være en viktig bidragsyter, de kjenner næringslivets behov best. Så må vi ikke glemme de som faktisk bor her – innflytteres behov må ikke trumfe innbyggernes behov. Det som er bra for en tinndøl, vil være attraktivt for en tilflytter.

Noen ideer som kan drøftes:

- Kan Tinn kommune og næringslivet ha felles utlysninger, slik at par kan søke samtidig.

- Sesongarbeidere trenger jobb hele året, om bedrifter samarbeider så kan det faktisk etablere seg i Tinn fast.

- Nettverk er viktig for alle, da trengs møteplasser tilpasset ulike livsfaser, og initiativ som Campus Rjukan må vi heie frem, og få flere varianter av.

- Erfaringer fra prosjektet «ungdom og kompetanse til Tinn», der kommunen pleier kontakten med ungdom som utdanner seg, og samtidig holder oversikt på kompetansebehovet. Med digitale verktøy og sosiale medier bør jobben være enklere nå.Dette er bare noen tiltak som kunne vært med i en befolkningsstrategi.

Vi må ta signalet fra RNU-leder Rune Hellingsrud på alvor, for ender dette bare med snakk vil lite skje.

Hensikten med å legge en strategi, er at den skal ende opp i konkret handling, med klart fordelt ansvar.