Gå til sidens hovedinnhold

Må det virkelig et virus til?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er kvinner som jobber deltid i Norge. Deltidsstillinger er overrepresentert barnehager, skole og fritidsordninger, handel og service næringen, hotell og restaurant og renhold for å nevne noen. At kvaliteten på tjenestene synker, jo flere som deler på jobben er godt kjent.

Sist nå har vi sett det under koronaepidemien. Bruken av deltidsansatte på de fleste sykehjem er med på å gi en større risiko for smittespredning. Smittesporing har avdekket at ansatte har jobbet på institusjoner med smitte og uten smitte. Det har ført til at smitten har spredt seg raskt videre. Vi har en mye større bevissthet rundt dette nå pga epidemien, men smittsomme sykdommer finnes det alltid, også på sykehjem.

I vårt naboland Sverige sier de det samme. Svenske Kommunal, Fagforbundets søsterorganisasjon, har i rapporten «Pandemi på äldreboende» gjort undersøkelser for å finne svar på hvorfor så mange har dødd på svenske sykehjem. Blant flere årsaker viser også de til at ansatte jobber på mange ulike steder og dermed sprer smitte.

Helseminister Høie sier at styringslinjen har vært klinkende klar fra pandemiens start. Han viser til føringer for kommunene om at ansatte bør forholde seg til en arbeidsplass. Men kjære helseminister er det så enkelt? Mange ansatte er økonomisk avhengig av inntekten de får ved å jobbe på flere steder, noe de har gjort i flere år. Under koronaepidemien taper derfor ansatte inntekt, uten at det på noe vis har blitt kompensert.

Deltidskulturen er en av de største likestillingsutfordringene vi har i dagens Norge. Det å utdanne seg til helsefagarbeider, er nesten synonymt med å bli en deltidsansatt. Riktignok får du mange ekstravakter, som lønnsmessig tilsvarer full stilling, men da kan du ikke planlegge fritiden din. Du får ikke lån og hver måned innebærer økonomiske bekymringer. Unge helsefagarbeidere står altså uten mulighet til å kunne kjøpe seg noe sted å bo, og blir satt utenfor boligmarkedet.

I dag jobber 7 av 10 ansatte i helse og omsorgssektoren deltid. Det utlyses omtrent ikke heltidsstillinger for helsefagarbeider – kun 16 prosent det siste halvannet året. 55 % av sykepleierstillingene lyses ut i heltid. Vel vitende om at, det sannsynligvis koster mer, komplisert å organisere, og belastningene blant de ansatte blir ulik og trivselen på arbeidsplassen kan raskt bli dårlig.

Statistikken viser at kvinner er oftere syke enn menn. Årsakene til dette har ikke forskningen avdekket ennå. Mange ansatte i deltidsstillinger kan ha betydning for belastningene de ansatte møter, og medføre at flere blir syke. Det er derfor nødvendig at det avsettes midler til forskning på dette området.

SV forventer at dette nå blir tatt tak i, og at alle landets kommuner ser nødvendigheten av å organisere disse tjenestene i hele stillinger. Det samme gjelder for sykehusene. Ingen vet når vi eventuelt kan få en ny epidemi.

SV krever:

• Lovhjemlet rett til heltid

• At koronakommisjonen må evaluere om deltidsbruken i helsevesenet har hatt noe å si for overføring av smitte og eventuelt i hvor stor grad.

• At alle kommuner starter arbeidet med å danne en heltidskultur i helse og omsorgssektoren

• At det overføres penger til kommunene for å starte arbeidet med heltidskultur

• Midler til forskning på om det er en årsakssammenheng mellom sykefravær og deltid.

Jørn Langeland

Stortingskandidat for SV i Telemark valgkrets