- Oddny Miljeteig har brukket armen og kan dessverre ikke reise så langt som til Rjukan. Hun er lei seg for det, og det er vi også, sier Sanja Pasovic som hadde sett fram til å møte Milleteig. Fagforeningskjempen Milleteig som har 16 år som politiker og også tidligere SV-nestleder har altså måttet kaste inn håndkleet på kvinnedagen. Det fører naturligvis til endringer når hovedgjesten forsvinner fra programmet, men det er funnet gode løsninger på det, og kvinnedagen blir fortsatt markert på Café Lorentz i Rjukan Baptistkirke.
- Istedet blir det fokus på unge kvinner, som ar invitert ungdomskoleelevene Martine Segerblad Skipper og Tuva Skui Hersæther Larsen. I tillegg til Martine og Tuva så har vi en ungdomsstemme til på programmet, det er Mari Røbergshagen som skal holde appell, forteller Pasovic.

Mye på programmet
- Vi skal altså først ha appell ved Mari Rødbergstuen og Vigdis Røsshammer, og så får vi fremføring av tekster ved Martine Segerblad Skipper og Tuva Skui Hersæther Larsen. i tillegg blir det innlegg av Ingrid Vaalund og som opprinnelig planlagt musikk ved Britt Elin Myrene, forteller Sanja Pasovic, og som inviterer alle, både kvinner og menn til en trivelig 8. mars-markering.
- Teksten var opprinnelig beregnet til en oppgave i valgfaget sal og scene hvor vi skulle opptre for skolen med en valgfri tekst. Vi valgte da teksten "Du spør meg om jeg er feminist?" Av Linn Skåber, men vi valgte å gjøre den litt om slik vi tenker at flest ungdom kan føle seg igjen i dagens samfunn, sier Tuva.
- Vi mener at dette er et utrolig viktig tema, for selv om Norge er mer likestilt enn mange andre land, så er vi enda ikke i mål, sier Martine. De to gleder seg til å fremføre teksten på kvinnedagen, og håper mange unge og voksne kommer til markeringen.

Fortsatt samarbeid kirken - SV
Stedet for arrangementet søndag 8. mars blir fortsatt Café Lorentz i baptistkirken, der Sanja Pasovic inviterer sammen med organist Britt Elin Myrene og soknediakon Silje Sjøtveit, og i tillegg er Åshild Langeland i Frivilligsentralen med på opplegget.
- Sanja tok kontakt og var begeistra for Cafe Lorentz, og ville ha 8. mars-arrangementet her. Foranledningen var nettopp Milleteig som klart hadde kobling mellom SV, kirke og frivillighet, så da ble baptistkirken planta som lokasjon. Kirken er opptatt av de som sitter nederst ved bordet - det er kirkens engasjement, mener Sjøtveit.
- Solidaritet og nestekjærlighet går hånd i hånd, mener Pasovic, som også forteller at organist Britt Ellen skal stå for det musikalske før og etter, sier Pasovic.
- Hun baker også de deiligste bollene vi har på Cafe Lorentz, så det er en ekstra bonus, mener Sjøtveit.