- Må sette i gang med bygging av omsorgsboliger

Bjørn Sverre Birkeland (Sp) sier det er uforsvarlig å legge ned 10 sykehjemsplasser uten å ha omsorgsboliger ferdige.