På terskelen til en bedre ørretelv  

Visst er ørreten i Måna spretten, men noen hindringer blir for høye. Nå blir det lettere å være å være fisk nedenfor dam Dale.