Maten er sikret

Under formannskapsmøtet innstiller posisjonen at både Café Måna og matombringing til eldre opprettholdes.