- Rart at ikke salte- og brøytebil var litt føre var

Runar og May Liss Kantebakke møtte køen i Finnlia og har stått bom fast i nesten halvannen time, når Telen snakker med dem litt før klokken 22 torsdag.