Natur og kultur

Av
DEL

Forsvaret skal rive Vesllie seter på Hjerkinn, som ligger i et skytefelt Forsvaret brukte fra 1923 til 2006 som skytefelt. Seteren det er snakk om har vært eid av Forsvaret siden 60-tallet, og har ikke blitt brukt til seterdrift siden.

Stortinget vedtok i 1999 under regjeringen Bondevik I (KrF, Sp og Venstre) at skytefeltet skulle avvikles i forbindelse med regionfelt Østlandet. Siden har Forsvaret gradvis ryddet opp etter seg, og i 2018 ble området innlemmet i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark, som er et av de største sammenhengene verna områdene i Norge, og som blant annet har en av Europas siste villreinstammer, og som står i en særstilling i et land som har et stort ansvar for å ta vare på villreinen. Den vi har på Hardangervidda har en stor grad innblanding av tamrein (oldefaren min Odd Skeie var forøvrig tamreingjeter på vidda i sin tid.)

Det har alltid vært folk på fjellet. Og sjølv kommer jeg fra en familie med kjentmenn og fjellfolk som har tatt vidda i bruk til både landbruk, handel og jakt opp igjennom generasjoner. Og det som jeg tror opprører folk i denne saken er at vi er i ferd med å fjerne spor fra menneskelig aktivitet i et forsøk på å tilbakeføre kulturlandskapet til urørt natur — og også at vi som bor i distrikta opplever sterk statlig styring av våre nærområder. Jeg synes begge deler er viktige poenger.

I Norge så bor vi i et kulturlandskap. Ørreten på vidda har blitt satt ut av mennesker for å gi øke næringsgrunnlaget i fjellet, reinen har blitt forvalta av mennesker for å gi kjøtt, skinn og bein, og slik kan man gå videre. Dette ser vi også overalt ellers i verden. I en av verdens mest kjente nasjonalparker Yosemite i USA finner man et åpent landskap i dalbunnen som er forårsaket av at urinnvånerne hogde og brente skog for å lokke hjortevilt ut på engene. Dette perspektivet er viktig å ha med seg når vi snakker om vern av natur. Vi må ikke glemme at her har det vært folk!

Det er ingen tvil om at tekniske installasjoner påvirker villreinens beite- og bevegelsesmønster — selv om menneskelig aktivitet påvirker enda mer. På Hardangervidda er villreinen fanget inne i et beiteområde i en liten del av vidda i området rundt Songa fordi det er mye menneskelig aktivitet i områdene ellers. Dét er også et viktig perspektiv.

Statsråd Ola Elvestuen har ikke gitt ordre om å fjerne Vesllie, det er det Stortinget som har gjort gjennom nedleggelsen av skytefeltet. Det statsråden derimot gjorde var å utsette rivingen slik at Riksantikvaren kunne vurdere om seteren hadde verneverdi, noe man kom fram til at den ikke hadde (det som står igjen fra det opprinnelige er grunnmuren) og da valgte statsråden å ikke holde tilbake rivingen.

Denne saken har gått viralt i sosiale medier, også i Tinn. Og det er gode grunner til at den gjør det. Det blir for mye statlig styring, selv når intensjonen er god — og det går utover tilliten mellom folk og de folk har valgt til å styre. Det er også en av grunnene til at statlig eierskap bør begrenses, fordi det nettopp vil være staten, og ikke lokale myndigheter som styrer.

Så tror jeg også at vi skal være glad for at vi tar ansvar ovenfor den mest opprinnelige villreinstammen i landet, selv om Forsvaret burde ha latt seteren stå slik jeg ser det.

Artikkeltags