Årets valg - et skjebnevalg

Av
DEL

Dagens situasjon er dessverre to Fronter: Høyre med Arbeiderpartiet mot Senterpartiet med SV.

Førstnevnte ønsker å benytte sykehuset til helseformål, de andre helt avvisende og uten vilje.

En merkelig situasjon : Før nedleggelsen var alle for å bevare sykehuset, det ble kjempet med nebb og klør.

Minner om at vedtaket om å samle alle helsetjenestene til Eldres Hus ble fattet med det minste flertall; ordfører slapp å bruke sin dobbelt stemme.

Skal holdningen til sykehuset ikke endres i kommende valgperiode, er løpet kjørt.

Heldigvis så skjer det noe på sykehuset hver dag. Er redd for at mange ikke vet eller tror det.

Legevakt, røntgen, dialyse som utgjør 5 maskiner, lab. med blodgivertjeneste og andre hospiterende tjenester.

Rehabiliteringssenger og korttidsavdeling.

Det er for få av sistnevnte to tilbud slik at kommunen må kjøpe plasser utenbys.

Hva med ta i bruk mer av sykehuset til dette og med muligheter for å ta inn pasienter fra andre steder.

Da kunne noen av de 47 pleierne som reiser ut av Tinn komme tilbake.

Vi trenger sårt til arbeidsplasser av en slik art. Slik situasjonen ble etter nedleggelsen- en hjørnestensbedrift med over 100 ansatte,

dyktige og kompetente, ble resultatet frustrasjon og utrygghet.

Dette henger ved og er nok med på å hindre tilflytting. Arbeidsgivere melder om vansker med å fylle ledige jobber.


Hva må gjøres?

Det er nå vi velgere kan stake ut ny kurs.

Vi må gi vår stemme til de som ønsker å benytte sykehuset til det som finnes idag og som er villige til utvikling.

I dette tilfelle må partitilhørighet vike for saken : Sittende politikere må byttes ut!


Håper du stemmer på mandag - Godt valg.


Halvor Fagerberg.

Artikkeltags