Gå til sidens hovedinnhold

Miland skole og prosesser - tilsvar til Anita Stang

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Siden arbeiderpartirepresentanten Anita Stang kommer med noen påstander, har jeg ingen annen mulighet, enn å svare henne opp. Jeg hadde håpet at saken nå kunne roe seg ned før jul.

Jeg var nå ferdig med budsjettvedtaket for 2021. Jeg har slått meg til ro med de demokratiske prosesser som kjøres i kommunestyre, flertallet bestemmer.

Budsjett for 2021 er vedtatt av kommunestyre. Det er banket og alle må forholde seg til det.

Nå blir jeg utfordret av Anita. Jeg ser at vi er uenig i forståelsen av de prosessene som skal kjøres i partiet og har vært kjørt under budsjettforberedelsene.

Min uenighet med Tinn Arbeiderparti vedr Miland skole er godt kjent. Leder av Tinn arbeiderparti har i Rjukan Arbeiderblad og Radio Rjukan fått siste ordet, men så dukker det opp enda mere.

Skal Tinn Arbeiderparti lykkes fremover bør alle nå roe seg, og ikke prøve å fremstå bedre enn den andre parten. Tinn Arbeiderparti er et mektig parti og jeg står aleine. Det er jeg ikke redd for, men oppfattelsen av de prosesser som har vært i partiet, er tydelig forskjellige.

Ut ifra hva som utales fra Tinn Arbeiderpartis ledelse, har de medlemmenes støtte, for å legge ned Miland skole. Det respekterer jeg.

For å minne Anita på hva jeg tok opp. Jeg etterlyste et medlemsmøte, der Miland skole ble satt på dagsorden. Partistyre tok en beslutning, det var ikke aktuelt med et møte på skolesaken.

Jeg har fått innkalling til to medlemsmøter. Det er riktig det som Anita sier, jeg var ikke på de møtene. Det er det en klar årsak til.

Det ble innkalt til et medlemsmøte 6.11.20. På dagsorden er Kommunedirektørens budsjettforslag. Kommunedirektøren var tilstede og informerte. Det var det som stod på agendaen.

Et nytt møte 23.11.20. På dagsorden Helse/ omsorgtjenestene i fremtiden og eventuelt. Kommunal sjef for helse redegjorde for de fire alternativer som administrasjonen legger frem for politisk behandling. Det var de to medlemsmøte under budsjettforberedelsene som det var innkalt til.

Det har ikke vært innkalt til medlemsmøte for å diskutere Tinn Arbeiderpartis budsjettforslag eller Miland skole.

Jeg ble først oppmerksom på Tinn Arbeiderpartis budsjettforslag, når det ble fremlagt i formannskapet. Jeg er nok ikke aleine om å bli overrasket, over posisjonens forslag.

Før et budsjett går til politisk behandling er det på sin plass å kalle inn til et medlemsmøte der budsjettforslaget fra styret i Tinn Arbeiderparti legges frem for medlemmene. Hvis styret i Tinn Arbeiderparti mener at jeg er kravstor, når jeg spør om så lite, et medlemsmøte, må jeg ta det etterretning.

Hilsen

Jan Andresen