Fylte hengeren med søppel

Av

Elever fra Miland skole har plukket en hel henger full av søppel i skolens nærområde.