Ingeborg ble født 9.februar 1934 på Brandbu i Oppland. Datter av småbruker og skogsarbeider Kristen Steinbråten og hjemmeværende husmor Kari Løvbrøtte.

I 1953 kom den 19 år gamle studenten for første gang til Rjukan – som praktikant ved Rjukan bibliotek (1953-55). Så var hun borte noen år fra Rjukan til hun kom tilbake i 1959 og fikk stilling som bibliotekar ved Rjukan bibliotek. Og her ble hun. Fra 1972 til hun gikk av med pensjon så var hun biblioteksjef. En stilling hun i mange år hadde permisjon fra på grunn av sitt store politiske engasjement som førte henne til Stortinget i mange år.

Allerede da Ingeborg var praktikant ved Rjukan bibliotek 1953-55 så var hun aktiv i Tinn politikken. Hun var viseformann og sekretær i Rjukan AUF 1953-55. Tilbake på Rjukan og Tinn 1959 startet hennes politiske karriere for fullt.

Tinn

I lokalpartiet har hun hatt både sekretær og lederverv.

Medlem kommunestyret 1963-1967, 1967-1971,1979-1983

Medlem formannskapet 1971-1975, 1975-1979,1995-1999

Medlem skolestyret i Tinn 1964-1967 og 1972-1975

Medlem kulturstyret 1964-1965 nestleder 1965-1968, leder 1969-1980

Telemark fylke

Leder Telemark DNA 1984-1986

Medlem fylkesutvalget 1975 -1979, 1979-1983

Stortingsperioder

Vararepresentant nr 2 for Telemark 1977-1981

Representant nr 2 for Telemark 1981-1985

Representant nr 1 for Telemark 1985-1989

Representant nr 1 for Telemark 1989 - 1993

I disse årene på Stortinget hadde hun verv i en rekke komiteer som samferdsel, kirke og undervisning, kontroll, utenriks og presidentskapet.

Det var med tristhet vi fikk budskapet om Ingeborgs bortgang, men i en slik stund er vi også takknemlige. Takknemlige for at Tinn Arbeiderparti har hatt en av Telemark mest markante politikere i sine rekker. I den tiden da kvinnene for fullt inntok sin rettmessige plass i det politiske landskapet ledet av Gro Harlem Brundtland og ved hennes side var vår Ingeborg Botnen.

Ingeborg var vennligheten selv, men kunne også si klart i fra hva hun mente.

Det fikk undertegnede merke i valget 1991 da Tverrpolitisk liste ( en liste jeg må innrømme å være sammen med flere et opphav til) gjorde et så godt valg ar Ap mistet makta i Tinn. Da var Ingeborg mektig vred og sa klart i fra, hva hun mente.

Med sin ærlighet fikk Ingeborg stor respekt også blant sine politiske motstandere.

Kunnskap og samfunnsengasjementet ført til at hun fikk mange store politiske oppgaver, både sentralt, på fylket og lokalt.

Tinn Arbeiderparti takker for det politiske engasjement og arbeidet for et bedre samfunn og vi lyser fred over Ingeborg Botnens minne.

Tinn Ap

Leder

Vidar Stang