Det var med stor sorg vi mottok melding om vår partikamerat Willy Ove Wangs bortgang. Han døde etter lengre tids sykdom, nær 80 år gammel. Han var medlem og tillitsvalgt i Tinn SV gjennom mange år. Willy Ove var en av dem som fant sin naturlige plass i SV etter at den Tverrpolitiske lista som stanset Arbeiderpartiets maktmonopol i 1987, blei oppløst.

Willy Ove var en humørspreder og kunne med glimt i øyet stå på talerstolen i kommunestyret og avgi siste rapport om befolkningsutviklingen i Tinn. Han hadde god innsikt i denne statistikken på grunn av sin jobb på likningskontoret/folkeregisteret og hadde glede av å informere om utviklingen - særlig hvis det gikk i riktig retning.

Willy Ove var en kjent profil i sin generasjon ikke minst på grunn av sin idrettsbakgrunn. Han var en av «håndballgutta» som for oss yngre var de store lokale idrettsheltene på 1960-tallet.

Willy Ove satt som fast representant i kommunestyret i to perioder fra 1995. Han kom med i styret for Tinn SV, og blei valgt til representantskapet i Telemark SV. Han satt også i styret for Krisesenteret i Skien. Dette var et verv han satte stor pris på og tok på største alvor og var uttrykk for hans interesse for sosiale saker. Hans satt også i Tinn sparebanks forstanderskap. Her kunne han på sin humoristiske måte si at de møtene måtte han prioritere «fordi det var så gode snitter der.»

I år 2000 vikarierte han som gruppeleder for SV i kommunestyret, og var med til Østerrike og Italia sammen med kommuneledelsen og andre politikere for å studere infrastruktur, miljø, reiseliv og skiheiser.

Willy Ove likte godt å stå på valgstand, særlig siste lørdagen før valget når det var Kjerringsveiven og mange mennesker. Han koste seg når han kunne kombinere politikk med å være sosial og slå av en prat med kjente og ukjente.

Vi savnet ham etter hvert som sykdommen utviklet seg og han ikke kom på møter eller kunne stå på stand, men vi tar med oss alle de gode minnene videre.

Våre tanker går til Karin og resten av familien i denne tunge tiden.

Fred over ditt minne.

Tinn SV

Trygve Solvang

Steinar A. Miland