(Hardanger Folkeblad)

Flere analyser må til for å bekrefte eller avkrefte mistanken.

– Jeg må understreke at dette foreløpig bare er en mistanke, men for å være føre var, jobber vi blant annet på stedet for å fjerne eventuell smitte i terrenget hvor dyret ble felt. Mattilsynet har vært i kontakt med jegeren. Vi jobber nå for å samle inn mer materiale fra dyret som kan analyseres videre, sier Anne Marie Jahr, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet i en pressemelding.

Et endelig prøvesvar er ventet i uke 38.

Sykdommen er dødelig for hjortedyr, men det er aldri påvist smitte til mennesker, verken fra levende dyr eller kjøtt.

Siden starten i 2016 er over 130.000 hjortedyr testet for skrantesjuke. Mattilsynet oppfordrer alle som ferdes i skog og mark, og som ser syke eller døde hjortedyr, å melde fra til Mattilsynet.

Symptomer på skrantesjuke er avmagring, hyppig urinering og unormal oppførsel, for eksempel dyr som ikke skyr mennesker.