Dager med regnvær bidro til at vannivået i Møsvann nå er på stigende kurs.

I løpet av mandagskvelden passerte vannspeilet den viktige grensa kote 914,00.

Tirsdag morgen hadde vannet nådd kote 914,16 – altså meter over havet. Fortsatt drøye fire meter igjen før det renner over.

Mandag 27. september lå nivået på 913,40.

Søkte om å gå under

I konsesjonsreglene for det som nå er Norges 8. største kraftmagasin heter det:

«Fra 1. mai skal alt tilløp, bortsett fra nødvendig tapping for å holde pålagt minstevannføring i Måna, brukes til å fylle opp magasinet til kote 914. En vannmengde tilsvarende gjenværende magasin i Møsvatn pr. 1. mai kan likevel tappes i fyllingsperioden. Etter oppfylling til kote 914 må magasinet ikke tappes under denne kote før 1. desember.»

Men på grunn av lite nedbør så søkte Øst-Telemarkens brukseierforening (ØTB) på ettersommeren om å gå under 914,00 – uten å få verken ja eller nei fra NVE da de ikke hadde hjemmel til å ta en avgjørelse.

Den 12. september tappet regulanten for første gang Møsvann under denne grensen i den aktuelle tidsperioden.

Og slik har det vært fram til mandagen.