Med Nansen og Trotsky ombord

Både polfareren Frithjof Nansen og revolusjonslederen Lev Trotsky har vært passasjer på «H.C»