(Avisa Nordland)

Norske kroner noteres fredag til nye bunnoteringer mot euro. Nordmenn må ut med over 10,20 kroner for en euro før gebyrer og vekslingsmarginer. Det er imidlertid ingen klare årsaker til kronesvekkelsen.

Nordea Markets skrev i en morgenrapport at utsikter til høyere statlig pengebruk fra Tyskland og dermed utsikter for en sterkere euro kan ha startet svekkelsen. Men:

- Den beste forklaringen jeg har er at normalt svekker kronen seg mot slutten av året, sier sjefstrateg Erik Bruce i Nordea Markets til Nettavisen Økonomi.

Prisstigning

Det er en fare for at den svake kronen vil føre til høyere prisstigning her hjemme (se også nedenfor). Det skyldes blant annet at utenlandske varer som Iphoner og teslaer blir dyrere siden de selges i utenlandske valutaer.

Apple er blant selskapene som ofte overfører kronesvekkelsen direkte til kundene i form av høyere priser i norske kroner.

Isolert sett vil en høyere prisstigning enn ønsket dessuten øke faren for renteøkninger. Norges Bank ønsker en lav prisstigning over tid og kan dermed komme til å sette opp renten.

- Inflasjonen er på litt over målet på 2 prosent. Blir kronen værende på disse nivåene, kan det løfte prisstigningen ytterligere utover våren, advarer Bruce.

- Sannsynligheten for renteøkning har klart økt, men trolig ikke på rentemøtet i desember, fortsetter han.

Bruce sier at det må gå permanent mye dårligere enn ventet i norsk økonomi for at det ikke skal bli en renteøkning til.

Går bra

- Er en så svak krone totalt sett bra for norsk økonomi?- Jeg tror ikke vi trenger en så svak krone, fordi norsk økonomi går bra. Det var bra at kronen svekket seg etter det store oljeprisfallet som startet sommeren 2014, men så store svingninger som vi ser i kronekursen nå, er ikke bra, svarer Bruce.

- Det kan hende at bedrifter gjør investeringer ut fra at kronen er så svak. Men hvis kronesvekkelsen er midlertidig, er ikke det bra for økonomien, fortsetter sjefstrategen. Nordea Markets venter at veksten i norsk økonomi skal avta neste år.

- Hvis økonomien fortsetter å vokse like raskt som nå, vil det føre stor mangel på arbeidskraft. Det ansettes nå nesten 50.000 personer i året, mens antall personer i arbeidsdyktig alder vokser med drøyt 20.000. Etter hvert vil vi få problemer med å dekke arbeidsbehovet, forklarer Bruce.

Bedre inntjening

En viktig grunn til at det går bra i norsk industri, er at våre eksportbedrifter får hjelp av den svake kronen. Norske varer blir relativt sett billigere sammenliknet med de utenlandske produktene.

- Hvilke konsekvenser vil den svake kronen få for norske arbeidsplasser?- Bedrifter som konkurrerer med utenlandske aktører, spesielt eksportbedriftene, får enda bedre inntjening i norske kroner.

- Fiskebedriftene får oppgjør i euro, som de veksler over til en svak krone. Store deler av norsk fastlandseksport har god inntjening. De som sliter, er norske importører, som etter hvert må velte prisene over på forbrukerne. Til syvende og sist er det forbrukerne som må ta smellen, sier Bruce.

Fraværende

Det er altså vanskelig å si noe skråsikkert om hvorfor kronen er så svak. Det er ifølge Bruce ikke økt risikofrykt ute, som pleier å ramme små valutaer som kronen. Men Bruce sier det var positiv stemning i markedene i går etter at det kan gå mot en avtale for Storbritannia med EU.

Dessuten har både oljeprisen og svenskekronen holdt seg stabil det seneste døgnet. Men kronen har svekket seg med nesten 60 prosent mot dollar siden 2012 og med 40 prosent siden 2014 (se grafen under). Med andre ord er USA-feriene blitt 40 prosent dyrere de seneste fem årene hvis vi holder den rene prisstigningen utenfor.

En svak krone vil etter hvert føre til høyere prisstigning her hjemme. Som en liten råvarebasert nasjon er vi avhengig av å importere store mengder av ferdigvarer, samt halvfabrikata til de varene vi produserer.

Dyrere juleshopping

Bruce sier at importvarene utgjør 30 prosent av det som inngår direkte i den norske konsumprisindeksen (KPI). Tar vi med de importerte innsatsvarene, snakker vi direkte og indirekte om hele 40 prosent av det som inngår i KPI. Disse 40 prosentene vil bli dyrere med den svake kronen.

- Og hva er spådommene for kronen ut året?- Det er at den vil holde seg i området 10.20-10.30 mot euro. Vi tror på en styrking etter hvert på nyåret, men må se an utviklingen. Når det gjelder pundet, får vi se om den britiske regjeringen får igjennom avtalen med EU til lørdag. Da kan pundet styrke seg, spår Bruce.

Med andre ord kan det gå mot enda dyrere juleshopping for ferierende nordmenn i London og resten av Storbritannia.