Det sier daglig leder Jan Gunnar Thors i Drangedal kraft AS til TA. Han bekrefter at kraftselskapet har overdratt opsjonsavtalene til eiendommene på datasenterområdet på Varpet i Smågårdane i Tørdal til investeringsselskapet Exagreen AS til selvkost.

Utbyggingen av industritomta på 100 mål startet allerede i desember. Planen er at industritomta skal ligge i to nivåer, hvor det så skal plasseres modulkonteinere og muligens store industrihaller til datamaskinene.

Dette er også tidligere omtalt i Drangedalposten.

Mulig leverandør

Drangedal kraft AS vil kun vil være en mulig leverandør til det nye datasentret med for eksempel bredbåndstjenester. I tillegg vil DE Nett AS (nettselskapet) få inn en stor forbrukskunde.

Norges datasenterindustri består i dag av 18 datasentre. I 2019 og 2020 har bransjen økt tempoet, og det er investert rundt 2,7 milliarder i nye datasentre.

Drangedal er blant de første kommunene i Telemark som får til dette, etter Notodden, Tinn og Fyresdal, og Thors er klar på at dette er viktig.

- Behovet for datasentre vil øke fremover som verden blir mer digital. Norge har glimrende forutsetninger for datasentre med sin fornybare energi, politisk stabilitet og kjølige omgivelser. Dette har investor grupperingen Lian Group fra Sveits fått med seg, forteller han.

De er allerede etablert i Norge fra før, og investerer nå videre i to nye datasentre, utenom Drangedal er det i Alta.

Thors mener Drangedal har et fortrinn.

- Det som er spesielt her er svært gode fiberforbindelser til Europa, takket være fiber som vi tidligere har bygget ut.

Positive ringvirkninger

Det gir også positive ringvirkninger for lokale virksomheter. Entreprenør Mattias Olsen har satt i gang første byggetrinn. Det legges til rette for å ansette fire-fem fulltidsansatte til å drifte anlegget når det kommer i drift.

- Investoren er opptatt av å bruke lokale entreprenører i tillegg planlegges det å leie inn ressurser fra lokalmiljøet, forklarer Thors.

Prosjektledelse hentes fra det anerkjente selskapet LOS Cable Solutions med erfaring fra flere tilsvarende byggeprosjekter.

Verken den lokale entreprenøren eller Jørgen Dannevik i Los Cable Solutions vil uttale seg om framdriftsplanene. Dannevik henviser til daglig leder i Frank Aadnevik i Exagreen for mer informasjon. Aadnevik er utenlands og foreløpig ikke tilgjengelig.

- Før sommeren håper vi at det er oppe og går, sier styreleder Magnus Straume til TA. Det er det eneste konkrete tidspunktet som er mulig å få fram akkurat.

Ifølge Altaposten så er det bedriften Huslid Consult som har søkt om en mindre endring av kommuneplanen, for å etablere serverpark i nord. Huslid har jobbet med fire serverparker, eller datasentre, tidligere. Han er nå engasjert av den sveitsiske investoren Lian Group som konsulent.

Et kjapt Google-søk forteller at selskapet, med hovedkontor i Luxemburg, investerer i teknologi, som Spotify, Zoom og Bitfury (bitcoin-utvinning).

– De forsker også veldig mye på gjenvinning av energi, og har lagd jordbærdyrking i konteinere i Frankrike, der overskuddsvarmen går til å dyrke bærene, gir Huslid som et annet eksempel til Altaposten. Fra før av har Lian Group datasentre i Canada, Israel, Sverige og Mo i Rana.

Et datasenter er en bygning dedikert til datasystemer, som brukes til for eksempel lagring eller prosessering av informasjon.

Huslid forteller til Drangedalsposten at det ikke er datalagring som skal foregå på Varpet, men dataprosessering, altså behandling av «arbeidsoppgaver» på datamaskinen.

TA får opplyst at det er Sowrer AS som bygger opp datasenteret.

Ifølge Brønnøysundregistrene er det et aksjeselskap med forretningsadresse i Oslo. Det ble registrert i Enhetsregisteret i 10. juni i fjor. Stiftelsesdatoen er 1. mai.

Selskapets formål er å tilby datatjenester, herunder drift av datasentre og relatert virksomhet. Aktivitet/bransje er databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester, drifte datasenter med uttak over 0,5 MW.

Kort prosess

Fra de første planene har det gått fort med datasenteret på Varpet. Arbeidet startet opp i august i 2020. I januar i fjor var det pressekonferanse , og detaljreguleringsplanen for Varpet ble vedtatt i et ekstraordinært kommunestyremøte 5. august.

- Det er litt overraskende at det skulle gå til realisering så fort, sier Thors.

Han er usikker på hvor mye det vil bety for i framtidige inntekter for kraftselskapet.

- Det blir noen ringvirkninger av dette, men det er for tidlig å si noe nå. Vi må avvente hvor stort det blir.

Økonomisjef Jens Arnfinn Brødsjømoen er også avventende i forhold til hva dette kan gi kommunen til kommunen i eiendomsskatt.

- Det er ikke gjort noen vurderinger så langt. Jeg tør ikke å si hvor mye det vil bli. Men ut fra antall kvadratmeter og størrelse på bygget, ser jeg ikke bort fra at det kan bli spennende tall, og en kostnad i eiendomsskatt for de som skal eie og drive bygget, sier han.

Han vil ikke bekrefte at det kan gi millioninntekter.

- Men det er betydelige ringvirkninger for en liten kommune, og det var vel ikke Tørdal en trodde noe slikt skulle skje først. Men det handler om nærheten til energikilden, og det blir spennende å se hva som kommer ut av det, sier han.