Tinn kommune vedtok i fjor at huset skulle rives - hvis ingen ville plukke ned huset for så å sette det opp et annet sted. Det var liten interesse fra håndverkere og andre for et slikt prosjekt. Denne uke ble vedtaket effektuert av Norsk Saneringservice AS.

– Hva skal gjøres når huset er fjernet ?

– Da blir tomta ryddet og planert. Noen av trærne og annet buskas blir fjernet, mens de verneverdige trærne blir tatt vare på, opplyser avdelingsleder Per Løitegaard i Tinn kommune.