Fra 7. juli får bare halvparten av landets husstander post og pakker levert i postkassen alle hverdager. Den andre halvparten får levering annenhver dag som for brev og aviser, eller fire dager over helga. Det skjer også i hele Tinn. Dermed må du ofte vente en dag ekstra på det du evt. har bestilt.
Posten har sendt ut pressemelding som begrunner hvorfor det som en gang var "verden beste postvesen" med garanti på levering alle steder i Norge dagen etter ikke lenger skal levere post hver dag. Dette er i tråd med Stortingets vedtak, etter at politiske beslutninger har fratatt postens enerett på å levere pakker og brev, og dermed ødelagt det økonomiske grunnlaget for at Posten kunne fortsette med sin distribusjon som før.
Posten skiver: Antall brev som sendes har falt fra toppåret i 1999 og frem til i dag med 70%. Helt konkret betyr det at postbudet leverer i gjennomsnitt kun 3 brev per postkasse i uken. Det er derfor ikke bærekraftig eller økonomisk forsvarlig å opprettholde fem dagers postlevering, og vi går derfor over til levering annenhver dag fra 7. juli. Dette er også i tråd med den nye postloven som Stortinget vedtok i 2019.

Disse dagene får du post
Mottar du post i postkasse vil du motta adressert post annenhver dag; mandag, onsdag, fredag den ene uka, og tirsdag, torsdag den andre uka. Dette gjelder også for deg som har landpostbud. Har du postboks leverer vi alle virkedager; mandag–fredag. Posten har laget en tjeneste der du ved å skrive inn postnummeret kan søke på når du får post.
Den nye ordningen innebærer på Rjukan av postleveringen vil skje tirsdag 7. juli, torsdag 9. juli og så først igjen mandag 13. juli, onsdag 15. juli etc. Tilsvarende datoer på Miland og Mæl, men bor du i Atrå, Austbygde eller Hovin er det på datoene imellom, altså onsdag 8. juli, fredag 10. juli, tirsdag 14. juli etc.
Når du samtidig vet at posten ikke lenger henter post og kjører postbiler på lørdager, så vil en pakke med fremsendingstid på "2-3 dager" som posten skriver i verste fall først være fremme hos deg en uke seinere, hvis den f.eks. sendes på en torsdag eller fredag.
idag vil en pakke som sendes fra Rjukan før klo. 14.30 til f.eks Vestfold være framme dagen etter, mens en pakke som sendes motsatt vei bruker fire dager på å nå til Rjukan.
Posten blir altså ikke foretrukken sendingskanal når du har en pakke som skal raskt fram. da bør du se etter andre. På samme måte vil du oppleve at en pakke du sender fra Tinn bruker lenger fremsendingstid.

Les mer om Postens informasjon om de nyere endringene