Gå til sidens hovedinnhold

- Nå vil partiet si ja til aktiv dødshjelp

- Det er uverdig at Norge nekter mennesker med store lidelser en skånsom og verdig avslutning, sier nyvalgt leder i Helsepartiet, Erik Hexeberg. Nå fronter partiet aktiv dødshjelp i Norge.

Helsepartiet går nå in for aktiv dødshjelp. De få, aktuelle pasientene dette gjelder, må få tilgang til legemiddelassistert livsavslutning i Norge under strenge kriterier. Det vedtok Helsepartiet under sitt landsmøte sist helg.
I resolusjonen står det: "Helsepartiet vil åpne for nødvendige forarbeider med mål om at også norske pasienter skal få tilgang til legemiddelassistert livsavslutning i Norge, under svært strenge kriterier og betalt av det offentlige helsevesen."
- Helsepartiet finner det uverdig at Norge nekter mennesker med store lidelser en skånsom og verdig avslutning, kun av økonomiske årsaker. Norsk juss tillater dette, så her gjelder muligheten kun for folk med god økonomi, sier nyvalgt leder av Helsepartiet, lege Erik Hexeberg.

Tilbud i Sveits
Noen få mennesker har i dag ressurser til å foreta veloverveide reiser til Sveits, der assistert livsavslutning er å få kjøpt på lovlig vis, men til en høy pris. Hvert år får et tyvetalls nordmenn sine liv avsluttet på denne måten. Pasienter som ikke har råd må holde ut til døden inntreffer.

- Dødskampen kan være lang, lidelsesfull og uverdig i et helsevesen der lindrende tjenester er ujevnt fordelt og har begrenset kapasitet, sier Lise Askvik, som nå er partiets nestleder og en av to forslagsstillere til resolusjonen.

Også Nederland og Belgia tillater legeassistert dødshjelp, men kun Sveits åpner for pasienter fra andre land.Åtte av tiEn undersøkelse fra MMI fra 2019 viser at 77% av den norske befolkning er positive til aktiv dødshjelp under gitte forutsetninger.

Legemddelassistert
Helsepartiet vil åpne for juridiske og medisinske forarbeider så også norske helsetjenester skal ha et tilbud med mulighet for legemiddel assistert livsavslutning, under svært strenge kriterier. Blant betingelsene må være at sykdommen / tilstanden er dødelig, smertefull og uhelbredelig.

Andre kriterier er at pasientens valg må uten tvil være tatt på selvstendig grunnlag og ved tilregnelighet. Helsepartiet understreker at legemiddelassistert livsavslutning må kun foretas av høyt kvalifisert helsepersonell ved et lite antall klinikker.HovedmåletHelsepartiets hovedmål er å sørge for investeringer i helsetjenestene for å redde liv og helse. Å forhindre, lindre og helbrede sykdom og lidelser er helseansattes mål og motivasjon. Likevel finnes det noen få tilfeller der alt håp er ute, der pasienter lider i smertefulle, uhelbredelige og dødelige tilstander med gitt utfall. Denne resolusjonen gjelder kun for disse ytterst få.