Forskarar meiner dei har funne behandling for CWD-sjukdomen på hjortevilt

Amerikanske forskarar trur dei har funne årsaka til skrantesjuke på hjortevilt – og ein kur for å behandle den.