Nye leskur til Dale Bakhus klare til oppsetting - leskur også ved Luråsgrende

De står klare og venter på rett vær, de nye leskurene til bussholdeplassene i begge retninger på Dale Bakhus. Og det medfører også at det blir leskur på Fv2814 ved Lurårsgrende.