-Disse tallene viser kun fram til 31. juni. Vi ligger nok på omtrent samme nivå som i 2019, sier barnevernsleder Mai Bente Sletta.

-Det skal rapporteres til fylkesmannen i januar neste år for 2020.

Men nedgang er det uansett - i takt med synkende barnetall - men også fordi barnevernet ser resultatet av innsatsen kommunen har gjort på forebygging.

-Vi har fått en kommunepsykolog, samt at helsestasjonen arbeider forebyggende. Vi har også gode erfaringer med nettsiden vår, barnitinn.no. Mange bruker siden flittig, og spesielt ser vi at barnehageansatte bruker den ofte. Men også skoleansatte i forhold til bekymring for barn, sier Sletta.

Siden ble opprettet for to og et halvt år siden, og kan brukes av private også, dersom de har spørsmål rundt omsorg for barn. Her kan man lære hva man skal se etter hos barn og ungdom, og finne telefonnumre til hjelpetelefoner - blant annet.

-Dette at vi har en helhet i systemet vårt tror jeg har gitt gode resultater, sier Sletta.

Tinn kommune skiller seg ikke ut i noen retning når det gjelder antall bekymringsmeldinger eller barn i barnevernets omsorg i forhold til sammenlignbare kommuner.

Rapporten som ble lagt fram for politikerne i kommunestyret på torsdag, er den første i sitt slag. Det blir lovpålagt i forbindelse med den nye barnevernloven fra neste år at barnevernet skal rapportere årlig til fylkesmannen, men barnevernet i Tinn har valgt å starte rapporteringen i år til kommunestyret. Formålet med å legge frem en tilstandsrapport for Tinn barnevern er å gi fagutvalget og folkevalgte bedre innsikt i tilstand, utvikling og viktige problemstillinger i barnevernet. Målet er å bedre prioriteringer og eierskap i kommunen.